YRITYKSEN KEHITTÄMINEN

Yritysten kehittäminen

Yritysten kehittämisessä on viisi keskeistä asiaa. Tappioiden kasvun pysäyttäminen, maksuvaikeuksien hoito, toiminnan tervehdyttäminen, myynnin kasvattaminen ja johdon/ omistajien jaksamisesta huolehtiminen.

 

XL Yritysklinikan asiantuntijoilta löytyy kokemusta niin kriisiyrityksen sekä menestyvien yritysten kehittämisestä, toimimisesta ulkopuolisena asiantuntijana auttamassa yrityksiä kehittymään. Ymmärrämme johtajan paineita, päätöksenteon vaikeutta, vaikeuksia tasapainottaa taloutta ja löytää uutta kasvua. Pystymme tunnistamaan sen, mikä yrityksessä on arvokasta ja rakentamaan sen päälle uutta kasvua. Meillä on työkalut ja keinot yrityksen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen. Tiedämme miten viranomaisten ja rahoittajien kanssa pitää toimia ja kuinka niin johdon kuin työntekijöiden energiaa lisätään, fokusoidaan tekemistä juuri oikeisiin asioihin joka saa yrityksen kukoistamaan. Jokaiselle kehityshankkeelle laskemme euromääräisen ROI:n, asetamme myös muut mittarit kehittymiselle.

Yrityksen kehittämiseen liittyviä palveluita:

  • Talouden tasapainottaminen

  • Tervehdyttämissuunnitelman laatiminen

  • Tuki neuvotteluissa eri sidosryhmien kanssa

  • Myynnin kasvattaminen

  • Strategian täsmentäminen tai uudistaminen/ pivotointi

  • Avainhenkilöiden jaksamisesta ja sitoutumisesta huolehtiminen

YHTEYDENOTTO JA YHTEYSTIEDOT

Puistokatu 7 A, 00140 Helsinki​​

 

Tel: 0400 411 501​     I   Mauri Kauppila

etunimi . sukunimi @ yritysklinikka . com

info @ yritysklinikka .com

Liike-elämän ja johdon Konsultit ry:n jäsen

© 2020 by XL Yritysklinikka Oy

Nimi *

Email *

Aihe

Viesti