Palvelut

Apu kriisiyrityksille
Saat kauttamme tarvittavan taloudellisen ja lainopillisen neuvonnan, tervehdyttämissuunnitelman ja tuen operatiivisille päätöksille. Tarvittaessa voimme myös valmentaa henkilöstöä myynnissä, markkinoinnissa ja johtamisessa. Lisäksi pidämme huolta, että yrittäjä jaksaa myös henkisesti vaikeiden aikojen yli.

Kriisiyritysten tervehdyttämisessä on viisi keskeistä asiaa. Tappioiden kasvun pysäyttäminen, maksuvaikeuksien hoito, toiminnan tervehdyttäminen, myynnin kasvattaminen ja johdon/ omistajien jaksamisesta huolehtiminen.

XL yritysklinikan asiantuntijoilta löytyy henkilökohtaista kokemusta niin kriisiyrityksen johtajana toimimisesta kuin ulkopuolisena asiantuntijana auttamassa vaikeuksissa olevaa yritystä. Ymmärrämme johtajan paineita, päätöksenteon vaikeutta, vaikeuksia tasapainottaa taloutta ja löytää uutta kasvua. Pystymme tunnistamaan sen, mikä yrityksessä on arvokasta ja rakentamaan sen päälle uutta kasvua. Tiedämme miten viranomaisten ja rahoittajien kanssa pitää toimia ja kuinka niin johdon kuin työntekijöiden itsetunto palautetaan.

Kriisiyrityksen tervehdyttämiseen liittyviä palveluita:

 • Talouden tasapainottaminen

 • Tervehdyttämissuunnitelman laatiminen

 • Tuki neuvotteluissa eri sidosryhmien kanssa

 • Myynnin kasvattaminen

 • Strategian täsmentäminen

 • Avainhenkilöiden jaksamisesta huolehtiminen

Sukupolven vaihdoksiin
Sukupolvenvaihdoksissa autamme erityisesti yrityksen arvon määrittelyssä, verotuksen optimoinnissa ja yrityksen toiminnan sujuvassa siirtämisessä uudelle sukupolvelle.

Sukupolvenvaihdokseen liittyvistä verokysymysistä on puhuttu viime vuosina paljon. Tosiasiassa hyvin suunniteltu sukupolvenvaihdos on verotuksen näkökulmasta hyvin edullista. Ajoissa aloittamalla ja kaikki sukupolvenvaihdokseen liittyvät verojen huojennukset hyödyntämällä, sukupolvenvaihdoksen veroprosentti on jopa reilusti alle 5 %.

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä neuvonta auttaa tekemään oikeat päätökset ajoissa. Tärkeitä kysymyksiä itse omistuksen siirtämisen lisäksi ovat henkilövaihdokset yrityksen hallinnossa, omistuksen siirron ajoitus, yrityksen varallisuuden määrittely ja uudelleenjärjestely sekä edellisen sukupolven sivuun siirtymisestä sopiminen.

Sukupolvenvaihdokseen liittyviä palveluita:

 • Sukupolvenvaihdokseen ja perinnönjakoon liittyvä verosuunnittelu

 • Yritysjärjestelyt

 • Juridinen neuvonta

 • Operatiivisen toiminnan siirron suunnittelu ja tuki

 • Toiminnan uudistaminen uuden sukupolventavoitteita vastaavaksi

Luotettavat yrityskaupat
Yrityskaupoissa autamme määrittelemään yrityksen arvon, tunnistamaan sen arvokkaimmat osat, jalostamaan yrityksen toiminnan myyntikuntoon, määrittelemään ja dokumentoimaan toiminnan ja siihen liittyvät sopimukset, kehittämään asiakkuuksia ja tekemään selkeän suunnitelman sivuun jäävälle yrittäjälle yrityksestä irtautumiseen.

Toimintansa myyvän yrittäjän ja ostajan suurimmat näkemyserot liittyvät yrityksen todelliseen arvoon. Kokemusten mukaan yleisimmät esteet hyvän myyntihinnan saamiselle ovat toiminnan puutteellinen

dokumentointi, yrityksen liiallinen henkilöityminen yrittäjän persoonaan, puutteet asiakashallinnassa, haasteet kannattavuudessa ja vanhentunut brändimielikuva.

Autamme tunnistamaan toiminnasta elinkelpoiset osat, jotka kannattaa myydä ja luopumaan niistä osista, jotka laskevat yrityksen arvoa myyntitilanteessa. Päivitämme yrityksen toimintaa koskevat sopimukset ja talouden raportoinnin ajantasaisiksi. Kehitämme yrityksen markkinointia ja myyntiä sellaiseksi, että uudella omistajalla ei ole edellisen omistajan historian painolasti hartioillaan. Lisäksi kehitämme myyntiä niin, että yritys toimii voitollisesti.

 

Yrityskauppaan liittyviä palveluita:

 • Yrityksen arvon määrittely

 • Yrityksen keskeisen dokumentaation päivittäminen

 • Kauppaan liittyvä juridinen neuvonta ja sopimusten laatiminen

 • Kaupan rahoitukseen ja verotukseen liittyvä neuvonta

 • Toiminnan uudelleenjärjestelyt kaupantekovaiheessa ja sen jälkeen

 • Markkinoinnin ja myynnin terävöittäminen

YHTEYDENOTTO JA YHTEYSTIEDOT

Puistokatu 7 A, 00140 Helsinki​​

 

Tel: 0400 411 501​     I   Mauri Kauppila

etunimi . sukunimi @ yritysklinikka . com

info @ yritysklinikka .com

Liike-elämän ja johdon Konsultit ry:n jäsen

© 2020 by XL Yritysklinikka Oy

Nimi *

Email *

Aihe

Viesti